Privacy Statement

Inleiding

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft ons bedrijf bepaalde plichten, omdat wij persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Wij hechten belang aan privacy en hanteren daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data volgens de eisen gesteld door de AVG.
In deze verklaring leggen we uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat je rechten zijn op grond van de AVG.

Binnen ons bedrijf worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk om de juiste dienstverlening te kunnen aanbieden.

Wij verzamelen de volgende gegevens:
Informatie via het contactformulier (https://arcolockpotplanten.nl/contact/) ingevuld. De gegevens worden verstuurd naar een mailserver. Wij kunnen hiermee een bericht beantwoorden.
Aantal bezoekers van de website via Google Analytics.

Hoe wij met gegevens omgaan:
Gegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Rechten als betrokkene
De betrokkene heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
Het recht op inzage van eigen gegevens.
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dit nodig mocht zijn.

Wilt u gebruik maken van uw rechten?
Dit kunt u mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Arco Lock Potplanten.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of klacht? Meld dit, dan gaan wij graag met u daarover in gesprek.